Welkom op de website van KiVaDa Breedenbroek!

Hoe gaat het aangepaste programma voor KiVaDa 2021 eruit zien?

In plaats van de gebruikelijke 5 dagen is het nu 3 dagen. Op maandag 23, dinsdag 24 en woensdag 25 augustus willen wij met een enthousiaste groep leiding en alle kinderen proberen om er een fantastische (corona-proof) week van te maken! ⭐️

Het programma is te vinden onder het kopje programma op onze website! 🗓

Vergeet niet: word vriend om de KiVaDa te helpen om te blijven bestaan!

 

Welkom!

KiVaDa staat voor Kinder Vakantie Dagen. De KiVaDa wordt ieder jaar georganiseerd in de laatste week van de vakantie van de basisscholen. Op deze website staat alle informatie omtrent de deelname, inschrijving en het programma.

Wij zijn bereikbaar op het telefoonnummer 06-37467976 of via kivadabreedenbroek@gmail.com.

De KiVaDa is een evenement dat al jaren wordt georganiseerd in Breedenbroek. Het oorspronkelijke doel van de KiVaDa was om kinderen uit Breedenbroek, Dinxperlo en omgeving waarvan ouders het niet zo breed hebben toch een leuke vakantie te bieden. Aan dit doel is in de loop der jaren niets veranderd! Nog steeds wordt geprobeerd om de drempel voor deelname zo laag mogelijk te houden en proberen wij alle kinderen een leuke week te bezorgen!

De KiVaDa wordt georganiseerd met hulp van sponsoren. Omdat de KiVaDa een vrijwillige organisatie is wordt er daarnaast aan de ouders een kleine vergoeding gevraagd voor deelname. Helaas zijn er ouders die niet in staat zijn om de vergoeding voor deelname te betalen. De gemeente heeft hiervoor een speciale regeling getroffen. Deze ouders kunnen contact opnemen met de gemeente. Dit mag uiteraard geen belemmering zijn waardoor kinderen niet kunnen deelnamen aan de KiVaDa! Wil je een extra steentje bijdragen aan de KiVaDa? Wij verwelkomen graag nieuwe vrienden!

Als er vragen zijn kan er een mail gestuurd worden naar kivadabreedenbroek@gmail.com.

Wij hopen dat jullie net zo veel zin in de KiVaDa hebben als wij en dat het weer een hele leuke week wordt!

Groeten de leiding!