Welkom op de website van KiVaDa Breedenbroek!

De KiVaDa 2020 zal helaas NIET doorgaan in verband met het Corona virus. Houd onze Facebook-pagina in de gaten voor leuke opdrachten, filmpjes en andere bezigheden en word vriend. Blijf gezond en we zien jullie graag weer terug in 2021.

KiVaDa staat voor Kinder Vakantie Dagen. De KiVaDa wordt ieder jaar georganiseerd in de laatste week van de vakantie van de basisscholen. Op deze website staat alle informatie omtrent de deelname, inschrijving en het programma.

Wij zijn bereikbaar op het telefoonnummer 06-31246800. Mocht er niet worden opgenomen, dan kunt u bellen naar 06-37467976.

De KiVaDa is een evenement dat al jaren wordt georganiseerd in Breedenbroek. Het oorspronkelijke doel van de KiVaDa was om kinderen uit Breedenbroek, Dinxperlo en omgeving waarvan ouders het niet zo breed hebben toch een leuke vakantie te bieden. Aan dit doel is in de loop der jaren niets veranderd! Nog steeds wordt geprobeerd om de drempel voor deelname zo laag mogelijk te houden en proberen wij alle kinderen een leuke week te bezorgen!

De KiVaDa wordt georganiseerd met hulp van sponsoren. Omdat de KiVaDa een vrijwillige organisatie is wordt er daarnaast aan de ouders een kleine vergoeding gevraagd voor deelname. Helaas zijn er ouders die niet in staat zijn om de vergoeding voor deelname te betalen. De gemeente heeft hiervoor een speciale regeling getroffen. Deze ouders kunnen contact opnemen met de gemeente. Dit mag uiteraard geen belemmering zijn waardoor kinderen niet kunnen deelnamen aan de KiVaDa! Wil je een extra steentje bijdragen aan de KiVaDa? Wij verwelkomen graag nieuwe vrienden!

Als er vragen zijn kan er een mail gestuurd worden naar kivadabreedenbroek@gmail.com.

Wij hopen dat jullie net zo veel zin in de KiVaDa hebben als wij en dat het weer een hele leuke week wordt!

Groeten de leiding!